שוקי גבאי חזה את שחרורו של גלעד שליט

שוקי גבאי חוזה את שחרורו של גלעד שליט.