שמות לבנים

שמות לבנים - מסודרים לפי הערך הגימטרי של השם:

מספר 1מספר 2מספר 3מספר 4מספר 5מספר 6מספר 7מספר 8מספר 9
אבשלוםאמיתיטלברגיאאביבעדןאלמוגאבישר
אבירםנדבעמיחיאביחיתוםאדיאיתיארבלחי
שחףאורוןאושרבועזרוניאיליבןאדיררז
ליהודעוזגבעשחריםאסףעמיתינאירביד
רענןעומריעדימאוריקיראלעדאופקנירירין
אורי שניריובלנועםיאירגלאשלצורדביר
דין מיכאלנמרודטוהרדניאלרםגפןסתיודן
יואבסוףעיליחןזיויריבמרוםעידןרוי
עומרהראלירדןרוןפלגאיילרןגיליאור
ארזאיתןיונתןסהרברקאלוןרועיאגםעידו
דותןזוהרעודדשיקורןסעררגבאריאליועד
אליהתמירדורלירוידורוןיותםרותםניריניב
רואילירןאיתמרליאוראורןפזאוהדיהונתןרהב
יהלישוקיכפירשוןדולבתומרמייקיליאם
שילוישיליעדגילניבשגיב
אביעדנעםשלומיאדם
אביראהודדקלשוהם
אמיחילידוריהב
ביבישרון

 

בחירת שם לתינוק

 

שיהיה במזל טוב!

שוקי גבאי, נומרולוג

 

לייעוץ נומרולוגי בבחירת שם לתינוק

לקביעת פגישה צרו קשר

שדה זה הוא חובה.
שדה זה הוא חובה.
שדה זה הוא חובה.
שדה זה הוא חובה.